Jongen in stad
Jamming
bijen
Jump

Leren op het Kairos College

Wat is het Kairos College?

Het Kairos College is vernieuwende middelbare school in Amsterdam-Noord in een doorlopende leerlijn met basisschool Vrijeschool Kairos. Het Kairos College laat zich inspireren door de Waldorf Pedagogie.

Op het Kairos College leer je hoe te leren, we vertellen niet wat je moet denken. Je ontwikkelt je tot een actieve leerling, een creatieve, flexibele denker en daadkrachtige doener. Iemand met vertrouwen om de uitdagingen van de wereld aan te gaan. Je leert samen met je klasgenoten èn je ontwikkelt jezelf. Je leert je doel in het oog te houden, ook als het tegen zit. Wat jij doet, doet er toe!

Locatie A Lab

Het Kairos College is op 1 september 2019 officieel gestart in A Lab. A Lab is een community van creatieven, technologen en sociale ondernemers, gehuisvest in een voormalig labaratorium van Shell in Amsterdam Noord. In A Lab is veel ruimte voor ontwikkeling en experiment, voor uitwisseling en groei. A Lab ligt recht tegenover Amsterdam CS, vlak achter de A'dam Toren en EYE filmmuseum

We zijn erg blij met deze plek. Het lijkt misschien een wat onconventionele locatie voor een schoolklas, maar het biedt ons alles wat we in deze fase graag voor de school willen: ruimte voor creatie en zef vormgeven, goede bereikbaarheid en zeer veel mogelijkheden om uit te wisselen met anderen. Een plek midden in de maatschappij, een bruisende plek en toch ook geborgen en veilig. We danken het team van A Lab voor de kans die we krijgen om hier te beginnen met onze nieuwe school!

Adres: Kairos College - Lab 201 - Overhoeksplein 2 - 1031 KS Amsterdam

A Lab front
A Lab voor aanzicht

 Kairos College speerpunten:

  • Doorlopend curriculum 4 - 18 jaar

Het Kairos College sluit aan op het onderwijs van basisschool Vrijeschool Kairos en maakt een doorlopend Waldorf-curriculum compleet in Amsterdam-Noord. We staan voor een soepele overgang van basisschool naar middelbare school.  Uiteraard kunnen leerlingen van andere basisscholen prima instromen. Lees hier meer over Waldorf onderwijs.

  • Leren met hart, hoofd en handen

Op het Kairos College wordt lerenmaken en beleven gecombineerd, geïntegreerd en afgewisseld. Dagelijks krijg je vakoverschrijdende periodelessen, wekelijks kunst- en ambachtsvakken, spel en beweging. Lees hier meer.

  • Heterogene klassen: Geen selectie op niveau

Op het Kairos College zit je in heterogene klassen met leerlingen van jouw leeftijd, ongeacht je cito advies. De periodelessen, beweging-, kunst- en ambachtsvakken volg je met de hele klas; voor de kernvakken leer je op je eigen niveau en tempo.

  • Samen en individueel

Je wordt op onze school gestimuleerd je te verdiepen in je eigen interesses en een eigen leerroute te volgen. Tegelijkertijd zijn we een school waar je veel leert van en met elkaar. Onze school is een leergemeenschap waar iedereen -leerlingen, leerkrachten en ouders- zijn of haar eigen waardevolle bijdrage levert. Lees meer.

  • Natuur en duurzaamheid 

Het Kairos College wordt de meest duurzame school van Amsterdam! We zijn ons bewust van duurzaamheidsvraagstukken en circulaire processen in denken en in doen, in lesstof en -materialen, in schoolgebouw en -plein en in interactie met onze omgeving. Elk leerjaar heeft een periode waarin duurzaamheid en circulariteit centraal staan. Zie hier ons moodboard.

  • Autonoom leraarschap

Onze leerkrachten ontwerpen zelf hun lessen en kiezen hun eigen werkvormen. Dit levert persoonlijk en geïnspireerd onderwijs op: geen les is hetzelfde. De leerkrachten werken samen in zelfsturende en zelflerende teams om elkaar te ondersteunen en om samenhang tussen de verschillende vakken te verzorgen. Lees meer.

  • ICT

Op het Kairos College gebruiken we technologische en digitale middelen op een effectieve en inspirerende manier. We kijken goed hoe en wanneer media en technologie worden ingezet: als lesondersteuning, in creatieve processen en als communicatiemiddel.

  • Wereldburgerschap

Wereldburgerschap is een verbinding leggen tussen jezelf en anderen, dichtbij en ver weg. Op het Kairos College gaan we uit van radicale gelijkwaardigheid van ieder mens en van alle culturen. We onderwijzen geen religie, maar bestuderen wereldreligies en filosofieën. Menselijkheid is de verbindende factor. Persoonlijke vrijheid gaat hand in hand met sociale verantwoordelijkheid. Respect voor elkaar en de omgeving.

For me, the different religions are beautiful flowers from the same garden, or they are branches of the same tree. 

Mahatma Gandhi 

Tienercollege

Het Kairos College team werkt aan de realisatie van de doorlopende leerlijn in samenwerking met de vrijeschoolbesturen in de regio Amsterdam: Stichting VVNH (VO) en Stichting Geert Groote Scholen (PO). Een mogelijke optie die onderzocht wordt is de start van een tienercollege, samen met het Geert Groote College en Vrijeschool Kairos.

 

Mindmap speerpunten Kairos College
Diagram speerpunten

Waar komt de naam Kairos vandaan?

In oude Griekse verhalen bestonden twee goden van de Tijd: Chronos en Kairos. Chronos, de vader van oppergod Zeus, ging over de tijd van de klok, de tijd die we meten en tellen. Kairos, de jongste zoon van Zeus, was de god voor de gunstige tijd, de momenten waarin iets speciaals of moois gebeurt. Kairos kon je een bijzonder ogenblik geven waarin je ineens diep van binnen wist wat het juiste was om te doen. Hij had maar één haarlok en als je hem op het goede moment vastgreep aan die ene haarlok dan kreeg je opeens een vol inzicht of je ervoer een intense schoonheid. Kairos droeg een weegschaal waarmee hij de juiste maat afwoog voor alles wat je deed en wilde. Van hem leerde je dat concentratie, aandacht en rust nodig waren om zijn scheppende, beslissende kairos-momenten te kunnen pakken. Diende zo’n beslissend moment zich aan, dan moest je niet aarzelen. Met zijn vleugels aan rug en voeten kon Kairos snel gevlogen zijn!

 

Moment
.