Planning

Schooljaar 2019/2020. We streven ernaar per schooljaar 2019/2020 van start te gaan met klas 7 (brugklas). Daarna zal de school ieder schooljaar groeien met één nieuw leerjaar tot aan klas 12.

Waar staan we nu?

We bevinden ons midden in het oprichtingsproces, een fase waarin het Kairos College steeds meer handen en voeten krijgt. Onze Stuurgroep onderzoekt verschillende mogelijkheden om te kunnen starten. Zodra wij concrete informatie hebben hoort u van ons via onze nieuwsbrief, facebookpagina en deze website.

Tijdslijn

September 2019: start Kairos College met klas 7! (onder voorbehoud!)

Januari 2019: start officiële aanmeldingen (onder voorbehoud!)

2018: eerste Open Dag, nieuwe website, schoolplan definitief maken

2017: onderzoek bestuursvorm, opleiding in volle gang, vernieuwing website, doe-middag met leerlingen klas 5 en 6 Vrijeschool Kairos, tussenstand interessepeiling: 370 intentionele aanmeldingen

2016: start Kairos Lerarenopleiding, start werkgroepen, dependance Geert Groote College Amsterdam (voorlopig) uitgesloten

2015: deelname aan de Amsterdamse ‘Scholen Challenge’: Onze Nieuwe School. We deden mee met plan #39 en schreven ons Startdocument (pfd), oprichting Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Kairos, onderzoek dependance van Geert Groote College Amsterdam

2014: start initiatief, start interessepeiling

 

Ontwikkelingen

Wedstrijd Onze Nieuwe School (2015)

In 2015 deden we mee met de Amsterdamse scholen ‘challenge’ Onze Nieuwe School met plan #39. We eindigden op plek 7, tussen de in totaal 124 ingediende plannen bij de publieksstemming, de eerste ronde. Met veertien andere ‘schoolmakers’, gekozen uit de 124 plannen, namen we deel aan de ‘Incubatorfase’.

We verdiepten ons in de wettelijke mogelijkheden bij het stichten van een nieuwe school en in de huidige onderwijsvraagstukken. Ook werkten we een Startdocument uit. We werden niet geselecteerd als één van de vier schoolmakers voor de ‘Kraamkamerfase’, om aanspraak te kunnen maken op gemeentesubsidie om de school (snel) te kunnen starten. Maar de beoordelingsadviescommissie oordeelde: 

“Het plan voor het Kairos College is gebouwd op een beproefd onderwijsconcept en de inhoudelijke onderwijskundige kwaliteit is daarmee gewaarborgd. De adviescommissie verwacht zeker dat er in Amsterdam behoefte zal zijn naar extra voortgezet vrijeschoolonderwijs. Daarbij is het plan haalbaar, mede door de intentie om als nevenvestiging van de Geert Groote te starten en gelet op de aansluiting met de al bestaande basisschool Kairos.”