Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Kairos

De Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Kairos ondersteunt onze initiatiefgroep op organisatorisch en zakelijk vlak. Zo heeft de stichting alle donaties en de fondsenwerving voor het Kairos College onder haar hoede.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Kairos wordt gevormd door: Willem Renes (voorzitter en penningmeester a.i.) en Liselotte Linthorst (secretaris). Er is een vacature voor de functie Penningmeester.

De bestuursleden ontvangen geen financiƫle vergoeding voor hun werkzaamheden.

 • De Stichting heeft een ANBI- status. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Contact

 • email: vriendenvan@kairoscollege.nl
 • adres: Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Kairos, per adres: Langbroekerdijk B 38, 3947 BB Langbroek
 • telefoonnummer penningmeester: 06 54 28 22 24

Gegevens

 • IBAN: NL 09 TRIO 0390 1015 75, ten name van Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Kairos
 • ANBI-status:
 • KvK-nummer: 64615138
 • RSIN: 855744649

Doelstellingen

 • Het ondersteunen en organiseren van initiatieven met als doel de oprichting van een vrijeschool voor voortgezet onderwijs met de naam Kairos College, inclusief het organiseren van bijdragen van de daarbij betrokkenen, zoals leerlingen, ouders, gemeente, instellingen en regionale organisaties.
 • Het blijvend ondersteunen van het Kairos College en Vrijeschool Kairos in Amsterdam-Noord.

Beleid

 • Het bestuur van de Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Kairos werkt in nauwe samenwerking met de Initiatiefgroep Kairos College in oprichting.
 • De bovengenoemde initiatiefgroep is gestart vanuit de ouderinitiatiefgroep van basisschool Vrijeschool Kairos, met als doel een middelbare vrijeschool op te richten in Amsterdam-Noord, om op die manier een doorlopende leerlijn te creĆ«ren van basisschool Vrijeschool Kairos naar het Kairos College. De initiatiefgroep richt zich op de uitvoerende taken: het onderhouden van contacten met de gemeente Amsterdam, schoolbesturen en andere betrokken organisaties, het uitwerken van het curriculum en een docentenopleiding, het uitwerken van de organisatiestructuur en alle bijkomende zaken bij de start van een school.
 • De Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Kairos ondersteunt de taken van de initiatiefgroep, zowel door het werven van fondsen als het vinden van partners die het proces van de totstandkoming van Kairos College kunnen bevorderen.
 • De Stichting onderhoudt contact met de achterban van het initiatief Kairos College in oprichting, door belangstellenden op de hoogte te brengen van de mogelijkheid om financieel (of anderszins) bij te dragen. De communicatie verloopt in nauw contact met de initiatiefgroep en is daar waar mogelijk gekoppeld aan nieuwsberichten of mailing van de initiatiefgroep.

Jaarverslag en jaarrekening:

 • De Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Kairos is opgericht op 24 november 2015, het eerste jaarverslag en de eerste jaarrekening zijn op te vragen bij het bestuur.

Bouw mee!

U kunt ons initiatief steunen door een periodieke schenking te doen, die geheel aftrekbaar is van de belasting. Lees hier meer.