Welkom op onze website! Binnenkort vernieuwd!

Het is tijd voor voortgezet vrijeschoolonderwijs in Amsterdam-Noord!

Illustratie Ton Mensenkamp

Het Kairos College is een school in oprichting:

  • voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vmbo-t, havo en vwo
  • ons streven: van start met brugklassen (klas 7) per schooljaar 2019/2020

Waar staat het Kairos College voor?

  • leren met hoofd, hart en handen: zo ontdek je je eigen kracht
  • samen leren, samenleven: aandacht voor elkaar en het vormgeven van de wereld om je heen
  • up to date vrijeschoolonderwijs: vernieuwing vanuit een sterke basis van honderd jaar expertise
  • levendig onderwijs: leerlingen en leerkrachten creëren iedere dag en leren van mens tot mens
  • de juiste momenten vastgrijpen: opgroeien doe je maar één keer!

 

Het Kairos College maakt samen met Peutergroep Noortje en Vrijeschool Kairos een vooruitstrevende doorlopende vrijeschool-leerlijn compleet voor kinderen van twee tot achttien jaar.

 

Initiatiefgroep Kairos College | info@kairoscollege.nl