Enquete! Klankbordgroep van ouders

De Initiatiefgroep Kairos College vindt het van groot belang bij de ontwikkeling van het schoolplan te weten waar de behoeftes van ouders en leerlingen liggen. Ouders hebben vanaf het eerste initiatiefmoment deelgenomen aan de ontwikkeling van het plan voor de school. Eerst als ‘Commissie Bovenbouw’ van Oudervereniging Vrijeschool Kairos.

Inmiddels is hieruit voortkomend de Ouder Klankbordgroep van start gegaan. De groep komt vier tot zes keer per jaar bij elkaar. Het doel van de groep is:

  • de speerpunten en uitgangspunten van het Kairos College toetsen aan de wensen en ideeën van ouders
  • ouders de gelegenheid geven om mee te denken, door het formuleren van een advies of vraag, gericht aan de deelnemers in de Vooropleiding Kairos College voor leerkrachten
  • een grotere groep ouders aan te kunnen spreken om specifieke zaken te onderzoeken in het ontwikkelingstraject naar de start van de school

ENQUETE vóór 14 november 2016 reageren:

De klankbordgroep wil alle geïnteresseerde ouders de gelegenheid bieden om mee te denken. Daarom hierbij de vraag: Waar moet het nieuw op te richten Kairos College aan voldoen zodat je je kind (eren) zou willen inschrijven?

Graag nodigen we hierbij iedereen uit om te reageren op deze vraag! Het liefst vóór 14 november 2016. Zie hierbij de brief van de klankbordgroep voor meer informatie.

Reacties zijn van harte welkom via: kairoscollegeklankbord@gmail.com.