Steun ons! Word Peet!

bol-op-zijn-zij-voor-het-planten

Wilt u ons initiatief structureel ondersteunen en periodiek een schenking doen? Als u een periodieke schenking vastlegt in een schenkingsovereenkomst heeft dat voordelen voor  u.

Hoe werkt het? Een periodieke schenking legt u vast in een schenkingsovereenkomst voor minimaal vijf jaar. U meldt zich aan bij de Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Kairos als Peet voor het Kairos College in oprichting. U krijgt de schenkingsovereenkomst per post opgestuurd.

Wat zijn de voordelen voor u? Uw schenking is volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen, hierdoor ontvangt u een deel van uw schenking terug via de Belastingdienst. Giften die niet schriftelijk zijn vastgelegd als periodieke schenking, zijn niet of slechts voor een klein deel aftrekbaar.

In deze folder Informatie-peet-voor-het-kairos-college-in-oprichting leest u alle informatie over de schenkingsovereenkomst en het Peetouderschap voor het Kairos College in oprichting!