Kern schoolplan

Hieronder de kern van ons schoolplan:

Onderwijs in de 21e eeuw

Hoe kun je in onze snel veranderende wereld opgroeien tot een evenwichtig mens? Voor ons ligt het antwoord in het veelzijdige vrijeschoolonderwijs dat aansluit bij de leeftijdsfasen van de leerlingen en waarin persoonlijke ontwikkeling centraal staat. Vandaar onze naam uit de Griekse mythologie: Kairos, de god van het juiste moment.

Brede ontwikkeling

Het Kairos College is een school waar je je ten volle kunt ontwikkelen. Daarom heb je les op verschillende manieren in heel veel verschillende vakken. Je leert met hoofd, hart en handen. Door ons veelzijdige onderwijs in een sociale omgeving ontdek je je eigen kracht. Uniek is het periodeonderwijs, waarin je gedurende drie weken iedere ochtend hetzelfde vak volgt en waar volop ruimte is voor belevend leren en het leggen van verbanden. Naast de leervakken en ICT volg je elk jaar creatieve en expressievakken: onder andere toneel, schilderen, euritmie en koorzang. Verder krijgt iedereen ambachtelijke vakken zoals houtbewerken, koken, textiel, boekbinden en metaalbewerking. Hiermee worden je hersenen geprikkeld, ondersteun je het leren met je hoofd en ontwikkel je vermogens waarmee je in de toekomst sterk staat: zelfvertrouwen, creativiteit, digitale vaardigheden, sociaal bewustzijn, empathie, flexibiliteit en een vrij oordeel.

Autonomie van de leerkracht

De leerkrachten op het Kairos College gebruiken de passie voor hun vak en hun creërend vermogen om de leerstof levendig vorm te geven. Dit zorgt voor een actieve verbinding met de leerstof en voor (behoud van) leerplezier bij de leerlingen. Vertelkunst, verbeelding, filosoferen en reflectie vormen de basis van de didactiek op onze school. Door regelmatig in kleine teams samen te komen, werken de leerkrachten aan samenhang en vernieuwing in hun onderwijs. Hierbij putten zij uit de kennis en ervaring van de jarenlange vrijeschoolpraktijk wereldwijd (Waldorf Education).

Leefschool

Onze school noemen we een leefschool, een inspirerende mini-samenleving als oefenplaats voor de grotere samenleving. Het is een plek die leerkrachten, medewerkers, leerlingen en ouders actief vormgeven vanuit vertrouwen en respect. De school staat voor gezondheid en duurzaamheid, aandacht voor elkaar en verbinding met de wereld. Dagelijks een start met bewegen en/of muziek, pauzes zonder haast, een gezonde biologische kantine en tuin, een groen energie- en afvalbeleid, maatschappelijke stages, beroependagen door ouders. In onze schoolsamenleving wordt geleefd vanuit de vraag: ‘Wat breng ik in de wereld’?

Doorlopende leerlijn

Het vrijeschoolleerplan beslaat een doorlopende leerlijn voor 4 t/m 18 jaar. Wij willen deze lijn graag vormgeven in Amsterdam-Noord. In 2014 is Vrijeschool Kairos voor basisonderwijs opgericht vanuit een ouderinitiatief. In 2018 zal de eerste lichting middelbare scholieren klaar staan voor het Kairos College. Er is al een aansluitende vrijeschool peutergroep gestart, dus in 2018 zien wij een doorlopende leerlijn van 2,5 t/m 18 jaar!

 

Tekst door Floor van der Meulen en Nicoline Vink, ingediend in augustus 2015 voor de Amsterdamse wedstrijd Onze Nieuwe School als plan #39 op www.onzenieuweschool.nl, als schoolconcept in maximaal 350 woorden.