Klas 7

We starten de school met een aantal klassen 7 (brugklassen). Daarna zal de school ieder jaar groeien met één nieuw leerjaar erbij tot aan klas 12.

In het vrijeschoolonderwijs tellen we de leerjaren ná de kleutertijd: voor de basisschool klas 1 – klas 6 (groep 3 – groep 8), voor de middelbare school klas 7 – klas 12 (1- 4 vmbo-t, 1- 5 havo, 1- 6 vwo).

Klas 7 en klas 8. Op het Kairos College wordt de heterogene klas van de basisschool de eerste twee leerjaren voortgezet: de leerlingen van verschillende niveau’s zitten bij elkaar in één klas en er is een vaste mentor die de meeste vakken geeft. Er is veel ruimte voor een eigen leerroute en tegelijkertijd ruimte om optimaal van elkaar te leren. Iedere leerling verwerkt de lesstof op zijn eigen niveau en eigen manier. Hiermee ontdekt hij zijn eigen leerstrategie. Na deze twee jaar kan de keuze voor het examen-niveau goed onderbouwd genomen worden.

Vanaf het derde jaar, klas 9, volgen de leerlingen de lessen in een vmbo-t, havo of vwo klas. Schoolbreed ontmoeten alle leerlingen elkaar onder andere tijdens het vak koorzang en een aantal jaarlijkse vak- en klassenoverstijgende projecten.