Leren op het Kairos

Hoofd, hart en handen

scheikunde – stop motion, dans – debat, etsen – electro, landmeten – literatuur

Het onderwijs op onze school is enorm veelzijdig. Uiteraard krijg je kernvakken zoals wiskunde, Engels en geschiedenis, maar je krijgt ook ambachtelijke vakken zoals hout- en metaalbewerken, bewegingsvakken en creatieve- en expressievakken. We noemen dit onderwijs voor hoofd, hart en handen. Onderwijs waarmee je je intellectuele, sociale, motorische en kunstzinnige vermogens kunt ontplooien. Het gaat bij ons niet alleen om werken met je hoofd, maar ook om ervaren, doen en willen!

Worden wie je bent

Met ons brede lesaanbod ontdek je waar je talenten liggen en waarvoor jij warm loopt. Uiteraard gaat het erom dat je je eindexamen behaalt met een mooi resultaat. Maar wij streven ernaar dat je méér leert. Dat je ook inzichten verwerft over jezelf. Dat je op school kunt zijn wie je bent en dat je kunt worden wie je bent!

Wat breng ik in de wereld?

De wereld verandert snel door alle technologische ontwikkelingen. Blijven leren is daarom voor steeds meer mensen belangrijk. Op het Kairos College willen we je plezier in leren meegeven. Daar heb je je hele verdere leven wat aan. Je wordt op onze school gestimuleerd je te verdiepen in je eigen interesses en een eigen leerroute te volgen. Tegelijkertijd zijn we een school waar je ook veel leert van elkaar. We vormen een leergemeenschap waaraan iedereen -leerlingen, leerkrachten, ander personeel en ouders- zijn of haar eigen waardevolle bijdrage levert.

Waldorf: wat is het?

Het onderwijs op het Kairos College is gebaseerd op de Waldorfpedagogie (of: Vrijeschoolpedagogie), een onderwijsstroming die al bijna honderd jaar opvoeders en leerkrachten inspireert. Kenmerkend voor het Waldorfonderwijs:

  • Ontwikkelingsgericht leerplan voor 4 – 18 jaar, leren als je er klaar voor bent
  • Ervaringsgericht leren, door beleven leer je beter!
  • De brede ontwikkeling staat centraal, ontwikkel denken én voelen én willen
  • Autonoom leraarschap, ook de leerkrachten leren en creëren!

Kairos: onze speerpunten

Met het Kairos College hebben we een schoolplan vormgegeven gericht op vernieuwing én heruitvinding van het voortgezet Waldorfonderwijs. De speerpunten in ons schoolplan zijn:

  • Persoonlijke leerweg. Onze leerlingen volgen naast een gezamenlijk curriculum een uitdagende persoonlijke leerweg. We werken structureel aan zelfsturing en zelfreflectie en er is ruimte voor experiment.
  • Autonoom leraarschap. Onze leerkrachten ontwerpen zelf hun lessen en kiezen hun eigen werkvormen vanuit autonomie en creativiteit. Hiermee ontstaat persoonlijk en geïnspireerd onderwijs. De leerkrachten werken samen in zelfsturende lerende teams.
  • Duurzaamheid. Onze school is een minisamenleving, waarin we zo goed mogelijk zorg dragen voor elkaar en onze omgeving. Lessen over duurzaamheid en circulariteit zijn een belangrijk onderdeel van ons curriculum.
  • ICT. De moderne technologie ondersteunt het onderwijs op een effectieve en inspirerende manier.
  • Kairosprincipe: de juiste momenten vastgrijpen! Opgroeien doe je maar één keer!