Locatie

Een mogelijke locatie voor de school is nog niet bekend.