Planning

START KAIROS COLLEGE

Schooljaar 2019/2020. We streven ernaar per schooljaar 2019/2020 van start te gaan met een aantal brugklassen (klas 7). Daarna zal de school ieder volgend schooljaar groeien met één nieuw leerjaar tot aan klas 12.

WAAR STAAN WE NU?

bollen-planten-shutter-630

We bevinden ons midden in het oprichtingsproces, een fase waarin het Kairos College steeds meer handen en voeten krijgt!

  • we hebben ons schoolplan uitgewerkt
  • we hebben een projectplan opgesteld voor het komende oprichtingsjaar
  • we startten een geld inzamelactie voor organisatie- en communicatiewerkzaamheden
  • vanuit ons schoolplan werken we momenteel aan de uitwerking van het curriculum (lesprogramma, vakken)
  • onze speciale twee-jarige vooropleiding voor leerkrachten is sinds 2016 van start
  • we onderhouden contact met de gemeente over onze plannen
  • we werken aan een nieuwe website

 

MEER INFORMATIE

Basisschoolplan. Ons schoolbeeld voor het Kairos College hebben we uitgewerkt in een Startdocument. Hierin komen onze uitgangspunten aan bod, per onderwerp: schoolconcept, visie, missie, pijlers, lesaanbod, leraarschap, organisatiestructuur, ouderinteresse, doelmatigheid, kwaliteit en slagingskans. Bent u geïnteresseerd? U kunt dit document bij ons opvragen. Binnenkort leest u ook alles over ons school- en onderwijsbeeld op deze website.

Intentionele aanmeldingen. We hebben nu ruim 370 intentionele aanmeldingen. Vóór de zomer maken we een inventarisatie van de aanmeldingen per leeftijd.

Wedstrijd Onze Nieuwe School. In 2015 deden we mee met de Amsterdamse scholen ‘challenge’ Onze Nieuwe School met plan #39. We eindigden op plek 7, tussen de in totaal 124 ingediende plannen bij de publieksstemming, de eerste ronde. Met veertien andere ‘schoolmakers’, gekozen uit de 124 plannen, namen we deel aan de ‘Incubatorfase’. We verdiepten ons in de wettelijke mogelijkheden bij het stichten van een nieuwe school en in de huidige onderwijsvraagstukken. Ook werkten bovengenoemd Startdocument uit. We werden niet geselecteerd als één van de vier schoolmakers voor de ‘Kraamkamerfase’, om aanspraak te kunnen maken op gemeentesubsidie om de school (snel) te kunnen starten. Maar de beoordelingsadviescommissie oordeelde:  “Het plan voor het Kairos College is gebouwd op een beproefd onderwijsconcept en de inhoudelijke onderwijskundige kwaliteit is daarmee gewaarborgd. De adviescommissie verwacht zeker dat er in Amsterdam behoefte zal zijn naar extra voortgezet vrijeschoolonderwijs. Daarbij is het plan haalbaar, mede door de intentie om als nevenvestiging van de Geert Groote te starten en gelet op de aansluiting met de al bestaande basisschool Kairos.”