Steun ons!

 

Ondersteunt u ons initiatief ook? Bouw mee aan de toekomst! Samen zorgen we voor:

  • meer vrijeschoolonderwijs in Amsterdam
  • een vervolg op basisschool Vrijeschool Kairos: een vervolg op het succesvolle ouderinitiatief
  • meer verdieping voor leerkrachten: ontwikkeling van de Kairos College leraren-vooropleiding

UW STEUN IS NU NODIG!

Geldinzamelactie: organisatie mei 2016 – juni 2017. Onze initiatiefgroep heeft dringend een werkbudget nodig om onze plannen concreet en in detail te kunnen uitwerken. Het gaat om een startkapitaal van €50.000,00 voor organisatie- en communicatiewerkzaamheden tot aan juni 2017.

Helpt u de Initiatiefgroep Kairos College aan startkapitaal? Iedere bijdrage helpt! Het benodigde werkbudget van minimaal €50.000,– krijgen we samen bij elkaar!

DONEREN VOOR HET KAIROS COLLEGE:

U kunt onze initiatiefgroep ondersteunen met een donatie aan de Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Kairos.

Maak uw gift over op het IBAN-nummer: NL 09 TRIO 0390 1015 75
ten name van: Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Kairos, onder vermelding van: uw naam, uw e-mailadres, schenking startkapitaal 2016‘ en indien nodig een notitie over periodieke betaling*.

*Eenmalige gift: u maakt deze rechtstreeks over naar bovenstaande bankrekening.             *Periodieke gift: als het beter uitkomt om periodiek uw bijdrage over te maken kan dat natuurlijk ook. Graag ontvangt de penningmeester dan een korte notitie erbij, waarmee u vermeldt wanneer welke bedragen overgemaakt worden (bijvoorbeeld ‘1/3 deel van €..,.. mei, juli, sept’). Zo is er zo min mogelijk papierwerk en krijgen we zicht op de te verwachten giften.

Dank, besteding en ANBI status:

  • Wij stellen uw gift zeer op prijs en vermelden graag alle namen van onze ondersteuners op een speciale pagina op deze website. Indien niet gewenst, plaats dan ‘anoniem’ achter uw naam.
  • Het bestuur van de Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Kairos werkt op vrijwillige basis, alle donaties komen ten goede aan de Initiatiefgroep Kairos College.
  • Wist u dat giften kunnen worden afgetrokken van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting? De Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Kairos heeft een ANBI-status. Neem contact met ons op als u in aanmerking wilt komen voor giftenaftrek. Ook met terugwerkende kracht kan giftenaftrek gelden.

MEER INFORMATIE OVER DONEREN

Vragen over doneren of bijvoorbeeld ANBI-status stelt u via de stichting: vriendenvan@kairoscollege.nl.