Planten
Periode Onderwijs
Insectenhotel

Vertrouwenspersoon & klachten

Intern Vertrouwenspersoon

Jack Stroop, lerarencoach en Regenboogtrainer, is onze interne vertrouwenspersoon. U kunt contact met hem opnemen per e-mail.

Klachten

We doen ons uiterste best om samen met de leerlingen en ouders een goede leer- en leefomgeving te creëren. Toch kunnen er klachten zijn over de school, de schoolleiding of de medewerkers. Heeft u klachten dan is de procedure als volgt:

  • Betreft de klacht een leerling of iets wat in de klas gebeurt, dan vragen we ouders via e- mail een afspraak met de leerkracht te maken.
  • De leerkracht zal binnen twee dagen via e-mail of telefoon contact met de ouders opnemen.
  • In de meeste gevallen kan het probleem door middel van goed onderling overleg tussen ouders en de leerkracht worden opgelost.
  • Komen de ouders en de leerkracht er niet uit, dan kunnen ouders contact opnemen met de schoolleider.
  • Mocht ook langs deze weg geen oplossing worden gevonden, dan kan er een beroep gedaan worden op de interne vertrouwenspersoon van de school, Jack Stroop.
  • Is dit vanwege de aard van de klacht niet mogelijk of verloopt de afhandeling niet naar tevredenheid, dan kunt u terugvallen op onze klachtenregeling.